جنگ چهره زنانه ندارد

3 11 2017

جمعه، 12 آبان 1396

 

عشق تو جنگ عرفاً ممنوع بود،

اگه فرمانده می‌فهمید، یکی از اون دو نفرو به یگان دیگه‌ای منتقل می‌کرد،

خیلی راحت اونا رو از هم جدا می‌کردن.

ما از عشق‌مون مراقبت می‌کردیم.

ما قسم‌مون رو شکستیم…

ما عاشق شدیم…

سوتلانا الکساندرونا الکسیویچ/ جنگ چهره زنانه ندارد

معرفی این کتاب (+)

تظاهرات ضد جنگ!

27 03 2008
jashn_small4.gif
اگر سربازان آمریکایی این فرم تظاهرات را دیده بودند،‌ مطمئنا الان هیچ سربازی در عراق و افغانستان نبود !!!
30085.jpg
منبع عکس را نمی‌دانم!
ناشنيده هاي جنگ باعراق پس از18سال

29 09 2006
براي نسل ماكه قطعا نسل سوخته اي است؛خواندن اين نامه وشنيدن راجع به وضعيت اسف باراواخرجنگ باعراق چه چيزي راتداعي مي كند؟
شايد بغض گلويتان رابفشارد0